Nova rožna sezona
Spoštovane članice in  člani Društva ljubitelejv vrtnic Slovenije 

Začenjamo z rožno sezono l. 2015.

Pošiljam zapisnik občnega zbora l. 2014 in potrjen program delovanja društva za l. 2015.
Po elektronski pošti je zainteresiranim na voljo tudi program letošnje strokovne ekskurzije: obljubljeni obisk največje zbirke vrtnic v Evropi, Sangerhausen .

Pismo s programom in položnico za plačilo članarine prihaja na vaš naslov tako kot vsako leto .


Hvala za prijaznost in se vidimo v rožnih vrtovih 
Lep pozdrav 

Slika v vrstici 1
UO DLVS 
Breda B. Čopi 


 

PROGRAM  DRUŠTVA LJUBITELJEV VRTNIC SLOVENIJE  2015

DELAVNICE, PREDAVANJA , DOGODKI

KDAJ

KAJ

KJE

NOSILEC

3.teden januar,

Obrezovanje rožnih grmov, popenjalk, hibridnih čajevk in drugih vrtnic

 

Valdoltra

 Vremec, Čopi 

14.2.2015

Delavnica : obrezovanje HYT + popenjalke  

Park Sv. Ivan –Trst

Vremec, Čopi

Mastnak

2. teden marec

 

Obrezovanje vrtnic

 

Park Tivoli

Mastnak, Jordan  

14.3.2015 ob 10.30

Spomladanska rez vrtnic

Rožni vrt Arboretum Voljčji Potok

Mastnak

prireditve @arboretum.si

2.teden marec2015

Obrezovanje vrtnic

Botanični vrt Maribor

Škorjanec  Jelena in Simon

maj/ vsako sredo v mesecu maju,  večerne rožne prireditve v parku/

Ogled vrtnic  v razcvetu

Sv. Ivan –Trst

Vremec, Čopi

4.6.2015 ob 18.uri

Zgodovinske vrtnice v Arboretumu –vodenje

Arboretum Voljčji potok

Mastnak

prireditve @arboretum.si

12.6.2015 ob 9.00

 

ZAJTRK MED VRTNICAMI  

TIVOLI

Sekcija Ljubljana

 

2.teden  junij

TIVOLI –IZBOR VRTNICE LJUBLJANA

TIVOLI,  LJUBLJANA

Turizem Ljubljana ,

2.TEDEN  junij 2015

Rožni dan VRTNICE IN VINO

Prikaz novega rožnega vrta

Botanični vrt Maribor

Simon in Jelena

Škorjanec, Matjaž Mastnak

12.6.petek v juniju 2015

 ROŽNI DAN  – 12. SLOVENSKI  DAN VRTNIC

Arboretum Volčji Potok

Matjaž Mastank

Karlina Treinen

22.avgust 2015

Cepljenje vrtnic

Arboretum Volčji Potok

Janko Zver   E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

oktober 2015

Nega vrtnic

Botanični vrt Maribor

Jelena in Simon Škorjanec

 

 

 

Tekom leta organiziramo srečanja članov DLVS po regijah  na pobudo članov sekcij. Obvestila o srečanjih so sprotna na spletni strani  oz. na mail naslovih .

 

EKSKURZIJE, IZLETI,

KDAJ

KJE

KAJ  

NOSILEC

1-2. teden maj 2015

Predlog:

Rožni vrtovi primorske

-društveni izlet –gosti sekcija Obala

ROŽNI VRTOVI NA Primorskem in Krasu

(odhod iz MB ,Celje Ljubljana, glede na prijave )

DLVS , sekcija Obala

 

 

 

Strokovna ekskurzija-

zadnji teden junija

Freising, Bamberg , Sangerhausen, Dresden Bayreuth

24.6.- 28.6.2015

 (Nemčija)

 

 5-dnevni izlet

Čopi

Organizacija agencija: Maona Piran

 

Program je informativen, prilagaja se vremenskim razmeram in prijavam članov. Spremembe objavljamo na spletni strani .

Vsi nedoločeni datumi  bodo objavljeni na spletni strani oz. na e-mail naslove članov , ki jih imam v seznamu DLVS

Za kakršno koli informacijo smo vam na razpolago  na email naslov E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript oz. tel. 031 599 924

 

Mednarodno delovanje:

 • Udeležba na svetovnem kongresu vrtnic LYON 2015 26.5.-1.6.2015

 • Udeležba  članov mednarodne komisije za ocenjevanje vrtnic na letnih izborih novih vrtnic  v rožnih vrtovih Evrope: Barcelona 8.5.2015,Monza 22.5.2015,  Baden Baden 16.6.2015 , Pariz 18.6.2015 , Ženeva 20.6.2015,  Orleans sept 2015.

   

  Člani UO DLVS smo pripravljeni posredovati vse informacije za mednarodne vrtničarske dogodke  v 2015

    


 


 


ZAPISNIK


 


12. rednega občnega zbora Društva ljubiteljev vrtnic Slovenije, z dne 19.2.2015. na sedežu Društva Ljubiteljev vrtnic,  v učilnici  Botaničnega vrta Ljubljana , Ižanska cesta 15, Ljubljana.Občni zbor se je začel ob 18h.uri in zaključil ob 19.15

 

Sejo občnega zbora je sklicala in vodila  predsednica Breda Bavdaž Čopi ,

Koordiniral in vodil pa Matjaž Mastnak


 

Prisotni člani Upravnega odbora DLVS :

Breda Čopi, Jelena Škorjanc,  Matjaž Mastnak,  Vladimir Vremec,  Katarina Jordan

Ostali člani :

Marjanca Petejan , Matjaž Potokar

Odsotni : Jože Bavcon ( službeno odsoten ), Angel Furlanič ,Občnega zbora se je udeležilo  cca 20  članov društva, pretežno  ljubljansko gorenjske regije.

Veliko je bilo pisnih opravičil in hkrati spodbud članov in podpore oz. zagotovil o aktivnosti članstva.To smatramo kot pozitivno udejstvovanje v društvenem delovanju .

Predlagan dnevni red:


 Izvolitev delovnega predsedstva           

 1. Poročilo o opravljenem delu v letu 2014
 2. Finančno poročilo za leto 2014
 3. Predstavitev  programa 2015
 4. Volitve  predsednika za mandat 2015-2019, volitev članov UO DLVS , članov  nadzornega odbora, volitev častnega razsodišča
 5. Razno ( članarina, poročilo o organizaciji regionalnega kongresa Svetovne zveze , vabilo za svetovni kongres v Lyonu , maj 2015)


Ad 1)

 Izvolitev predsedstva :

 Po statutu vodi OZ Predsednik DLVS.  Občni zbor je izglasoval , da se vsa glasovanja izvede javno.


Ad.2)

Poročilo o opravljenem delu v preteklem letu: poročala  je predsednica Breda Bavdaž     Čopi – poročilo v prilogi zapisnika – poročilo  je bilo soglasno sprejeto.

     

Ad 3)

 Finančno poročilo za leto 2014  - poročala je računovodkinja ga. Marjanca Petejan :

 vsi prihodki in odhodki so bili v skladu z letnim delovnim in finančnim načrtom – poročilo v prilogi –  g. Treinen  je vprašala glede  stroška za avtobus ekskurzije  na Gorenjsko,  kar je Petejan obrazložila.

Poročilo je bilo soglasno potrjeno.   

        

Ad4)

Program  za 2015 je  sestavljen na osnovi predhodnih programov, z dopolnitvami UO na prejšnji seji .Predstavil ga je Matjaž Mastnak

Program se  sprotno prilagaja  dogodkom in možnostim izvedbe. Spremembe bodo sproti objavljene na spletni  strani oz. se bo sprotna obvestila sporočalo na amil naslove ..  

Program je bil sprejet soglasno.

 

Ad5)


Volitve 2015  za mandat 2015-2019

V imenu UO DLVS je Matjaž Mastnak predlagal :

Za člane UO :

Jože Bavcon

Matjaž Mastnak 

Katarina Jordan
Matjaž Potokar

Jelena Škorjanec

Vladimir Vremec

Breda Čopi

Predlog je bil sprejet soglasno.


Za predsednika se ponovno izvoli Breda BavdažČopi

Predlog je bil soglasno sprejet


Člani nadzornega odbora :

Katja Vadnal

Karlina Treinen

Predlog je bil soglasno sprejet


Člani častnega razsodišča:

Nika Kravanja

Matjaž Kmecl

Predlog je bil soglasno sprejet


Računovodstvo in blagajno vodi :

Marjanca Petejan


 

6) Razno :

- Članarina za 2015 :

OZ je potrdil , da  članarina  do nadaljnega  ostaja 20 eur za člana., 30 eur za družinsko članarino .


-Poročilo o  pripravi za 1.Regionalni kongres Svetovne zveze .Breda Čopi je poročala v imenu Izvršilnega odbora za kongres , da se pripravlja program za kongres , ki bi ga društvo organiziralo junija 2017 .Kongres je prijavljen na WFRS-Svetovno zvezo, vendar še ni povsem odločeno , če bo uspela organizacija, ker zanjo ni zagotovljenih financ..


- Udeležba na Svetovnem kongresu v Lyonu : 26.5.2015 : udeležba na kongresu , društveno ni organizirana , ker ni pravega intersa za večjo skupino. Se ga bo pa udelelžila predsednica, kot predstavnica Slovenije  in nekateri člani UO , istočasno pa se organizira tudi ekskurzija v Arboretumu, ki se bo priključila ogledu parka  med kongresom .


 - Program delovanja in zapisnik UO s položnico za l. 2015  se pošlje po pošti , takoj .


 -Spletna stran :pripravlja  se prenovljena  spletna stran z novo , posodobljeno platformo .Razmišlja se tudi o FB strani, kot jo imajo vsa druga društva. Dokler je objava brezplačna , bomo poiskusili in tekom prikaza videli kakšen je odziv.

 

Po uradnem zaključku Občnega zbora , smo zaključili  s prikazom uspešnih vrtnic , ki smo jih izbirali tekom let v rožnem vrtu v Arboretumu .Prikaz nam je pripravil Matjaž Mastnak.


Ob koncu smo vsi navdušeno zaploskali in  vstopili v novo rožno sezono.


 

Zapisničarka:                                                                 Ljubljanan, 19.2.2015


Marjanca Petejan


 

 
Naprej >

Copyright © 2009 Društvo ljubiteljev vrtnic Slovenije - Vse pravice pridržane.
Postavitev spletne strani: Spletna Cesta, najboljša pot do Interneta!
Grafični izgled: www.leonardrubins.com