Arboretum Volčji potok

avp-novo.jpg

Rožni vrt takoj po obnovi 

arboretum1.jpg

Pogled na rožne grme, četrto leto po prenovi rožnega vrta. 

arboretum2.jpg

avp_plan2-thumb.jpg   Načrt prenove arboretuma (klikni za povečavo)

Jeseni 2001 in spomladi 2002 je Arboretum v celoti prenovil svoj rozarij - vrt za vrtnice. Vrtnice so po treh letih v svoji najlepši podobi: dobro vraščene, vitalne in bogato cvetoče.
Rožni vrt je ohranil osnovno podobo, ki so mu jo vdahnili v šestdesetih letih minulega stoletja, doživel je pa velike vsebinske spremembe. Večino starih rožnih grmov so zavrgli. Novi poudarek je na odpornih sortah vrtnic, ki v naših razmerah še niso bile preizkušene. V Arboretumu želijo obiskovalcem predstaviti sorte, ki so lepe tudi ob minimalni uporabi kemične zaščite.

Prenova rožnega vrta je tekla v sodelovanju s kranjsko območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (takrat še ZVNKD iz Kranja), ki je projekt v letu 2001 tudi finančno podprl. Pred zimo so bila opravljena vsa zemeljska dela, spomladi 2002 so bile posajene vrtnice. Prečna pot, ki je bila v starem rozariju le nakazana, je tokrat izvedena v pesku in omejena z robniki, tako kot druge poti v prenovljenem rozariju. Novi element je osrednja razširitev na prečni poti; namenjena je posedanju v senci popenjavk, ko bodo te dovolj močne za plezalne loke. Vhod je prestavljen v diagonalo rozarija, s čimer se je že od vrat odprl pogled na rožni vrt. Zeleni okvir rožnega vrta ostaja nasad iglavcev.
V rozariju in njegovi okolici uspeva 200 različnih vrtnic. Razen nekaj starejših primerkov so vse vrtnice označene z imenskimi tablicami. Na njih je poleg imena sorte zapisan tudi žlahtnitelj, ki je vrtnico vzgojil, in leto, ko je nastala. Dodana je tudi oznaka, v katero skupino (razred) sorta vrtnice sodi.

Skupina vrtnic v rozariju Arboretuma Volčji Potok
Različne zvrsti vrtnic so sajene v skupine, znotraj skupin pa porazdeljene po barvah.


Mnogocvetne vrtnice (60 sort)
So najbolj priljubljene za saditev na grede po vrtovih in parkih. Cvetove imajo
v večjih skupinah. Med mnogocvetne vrtnice so poleg običajnih grednih sort uvrščeni še rožni grmi, s čimer je doseženo višinsko stopnjevanje nasada.

Velikocvetne vrtnice (40 sort)
Velikocvetne vrtnice imajo navadno po en cvet na steblu. Cvetovi so žlahtne oblike in praviloma tudi vonja. Skrižane čajevke v skupino angleških in francoskih retro vrtnic.

Zgodovinske vrtnice (20 sort)
Zbirka je bila posajena leta 1998. V njej so zastopane vse glavne skupine vrtnic, ki so jih v Evropi sadili do sredine 19. stoletja.

Prekrovne vrtnice (20 sort)
So sodobna skupina vrtnic. Namenjene so prekrivanju večjih parkovnih površin in brežin. So zelo zdrave, goste in večinoma nizke rasti ter majhnih, a številnih cvetov.

Parkovne vrtnice in šipki (40 sort)
Poleg nekaterih divjih prednikov žlahntih rož je v rozariju tudi nekaj okrasnih šipkov. Obsežna je skupina vrtnic za parke, ki zahtevajo višje in odpornejše vrtnice.

Ker Arboretum Volčji Potok poslovno sodeluje z dobavitelji sort, je mogoče vse predstavljene sorte v vrtnem centru tudi naročiti.


Avtor prispevka:Matjaž Mastnak


Spletna stran Arboretuma Volčji potok

 

Copyright © 2009 Društvo ljubiteljev vrtnic Slovenije - Vse pravice pridržane.
Postavitev spletne strani: Spletna Cesta, najboljša pot do Interneta!
Grafični izgled: www.leonardrubins.com