Arhiv dogodkov 2011

Rožno mesto Uetersen

Hotelska soba v rožnem stilu

hotelska_soba__v_ronem_stilu.jpg
Označen kotiček najboljših vrtnic

oznaen_kotiek_najboljih_vrtnic_-_vrtnic_adr.jpgPogled iz hotelske sobe


pogled_iz_hotelske_sobe.jpg


Pogled v razcvetel rožni park


pogled_v_razcvetel_roni_park.jpgPravi rožni vrt


pravi_roni_vrt.jpg

Sejem vrtnic v vrtu tik ob hotelu ob katerem smo stanovali


sejem_vrtnic_v_ronem_vrtu__ktik_ob_hotelu__kjer_smo_stanovali.jpgVrtnica 'Bernd Weigel'


vrtnica_bernd_weigel.jpg Pozdrav s Portoroža

30.jpg 

Hamburg, vrtnarija Tantau


V dneh od 29.6. do 3.7. smo se člani DLVS potepali po severni Nemčiji. Cilj so bili rožni vrtovi in  vrtnice najbolj znanga vrtnarskega področja Nemčije ali celo Evrope in sveta. Obiskali smo največje žlahtniteljske hiše vrtnic Kordes in Tantau v bližini Hamburga in tamkajšne znane parke in arboretum Elehoop.

Največje navdušenje in res rožno vzdušje pa je bilo v mestu Uetersen kjer smo stanovali v rožnem vrtu, v rožnem hotelu sredi polno cvetočih vrtnic na dneve praznika vrtnic mesta Uetersen.

Izlet je bil res rožnat saj je bil čas polnega razcveta vrtnic na tem področju. Vsi vrtovi in parki so bili polni cvetja.
Tudi vreme nam je šlo na roko saj je bilo veliko sonca in toplote, severnega dežja, ki so nam ga vsi obljubljali, smo okusili le malo.
V vsakem rožnem vrtu, vrtnariji ali parku se je vedno pokazalo prijetno in pravo julijsko sonce.


Breda B. Čopi


Razkošje barve in oblike:

16.jpg


Razlaga in prevod v rastlinjaku:

17.jpg


18.jpg


Občudovanje, fotografiranje in ogledovanje lepotic

19.jpg 


Izlet v Varaždin

27. avgusta 2011 so se člani DLVS udeležili ekskurzije, izleta v Varaždin, natančneje v Novo vas na domačijo Jelene in Simona Škorjanca, člana UO DLVS. Oba sta prepoznavna kot ena od največjih strokovnjakov vzgoje vrtnic v Sloveniji. Sprejem je bil resnično rožnat in vse se je odvijalo tako rožnato kot se vidi tudi na posnetkih.
 
Breda B. Čopi


10.jpg   11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg
Delavnica obrezovanja vrtnic v Mariboru

Letošnjega prikaza obrezovanja vrtnic v Botaničnem vrtu v Pivoli pri Mariboru se je udeležilo lepo število obiskovalcev, bilo nas je okoli 60! Pod vodstvom gospoda in gospe Škorjanec smo si ogledali primere obrezovanja tipičnih razredov vrtnic - od rožnih grmov, vzpenjalk, floribund pa do čajevk. Vzdušje je bilo prijetno in sproščeno, zato se bo gotovo marsikdo od udeležencev z veseljem udeležil tudi delavnice cepljenja vrtnic, ki jo je g. Škorjanec napovedal za mesec avgust.

mb.jpg   mb2.jpg
Tekst in slike: Članica E. S.


8. občni zbor

obcni.jpgobcni2.jpgobcni3.jpgobcni4.jpg

Untitled-1.png

ZAPISNIK 

8. rednega občnega zbora DLVS, ki je bil v četrtek, 17.2.2011 ob 18.00 uri, v učilnici Botaničenga vrta v Ljubljani.  

Občni zbor je vodil  g. Peter Jerin.
 

Prisotni člani Upravnega odbora DLVS : Breda Čopi, Jelena Škorjanc, Tonka Grgič, Matjaž Mastnak,  Jože Bavcon, Vladimir Vremec.

Opravičeno odsotni člani Upravnega odbora DLVS: Katja Kogej, Edi Prošt, Stane Prešeren.
 

Občnega zbora se je udeležilo 20 članov društva, pretežno vsi iz ljubljanske regije.
 

Dnevni red:
1.  Izvolitev delovnega predsedstva
2.  Poročilo o opravljenem delu v l. 2010
3.  Finančno poročilo za l. 2010
4.  Predstavitev programa dela za l. 2011
5.  Volitve   predsednika  in  UO  DLVS  za prihodnji mandat
6.  Razno  
 


1.      Izvolitev delovnega predsedstva:
Peter Jerin, Andrejka Fatur Videtič, Bogdana Hribar     
Potrjevalec zapisnika: Andrejka Fatur Videtič
 

2.   Poročilo o opravljenem delu v preteklem letu:
 

Aktivnosti društva v letu 2010 je predstavila predsednica Breda Čopi:

-         Članstvo: društvo šteje 149 članov. Članarino (posamezno ali družinsko) je v letu 2010 plačalo 109 članov.

-         Osrednje društvene aktivnosti:

-         Društveni praznik - Rožni dan Arboretum Volčji Potok, junij 2010

-         Festival vrtnic Nova Gorica, maj 2010

-         Obisk predsednica Svetovne zveze Društev ljubiteljev vrtnic ga. Sheenagh Harris iz Južnoafriške republike, Valdoltra, Nova    Gorica, Trst, maj 2010

-       Rožni dan Botanični vrt Maribor, junij 2010

-       Delavnice:

-       Obrezovanje rožnih grmov Rožni vrt Valdoltra,           

-       Obrezovanje burbonk Kostanjevica nad Novo Gorico,          

-       Obrezovanje vrtnic Botanični vrt Maribor,      

-       Obrezovanje vrtnic Arboretum Volčji Potok,

-       Nega vrtnic poleti Arboretum Volčji Potok

-       Priprava vrtnic na zimo Arboretum Volčji Potok

     -    Društvena srečanja:-         
     -    Obisk rožnega vrta Sv. Ivan, Trst, maj 2010

-     Sprehod med vrtnicami Rožni vrt  Tivoli, junij 2010     

-     Sodelovanje na bolšjem sejmu zanimivih rastlin v  Botaničnemi vrtu Ljubljana, maj 2010

       -  Predavanja:

-     Vrtnice v umetnosti in življenju, Portorož, april 2010

-     Uporaba vrtnic v naših vrtovih, občina Hrpelje – Kozina, april 2010

-     Skriti čari starinskih vrtnic, Festival vrtnic Nova Gorica, maj 2010

-     Sonaravno gojenje vrtnic v javnih nasadih, Rožni dan Arboretum Volčji Potok, junij 2010

     -  Kako nastane vrtnica, Botanični vrt Ljubljana, december 2010

-   Društveni izlet:

-   Dunaj in pokrajina Wachau, junij 2010


 
3.   Finančno poročilo
Finančno poročilo je predstavila Tonka Grgič.
Društvo je v preteklem letu uspešno poslovalo ter sproti poravnalo vse svoje obveznosti. Saldo na datum 31.12.2010 znaša 7.476,09 EUR.
 

4.   Predstavitev programa dela za leto 2011:
Predsednica Breda Čopi je predstavila program dela društva za leto 2011. Program bo v kratkem objavljen na spletni strani društva. 

5.  Volitve   predsednika  in  UO  DLVS  za prihodnji mandat:
Na predlog dosedanjega upravnega odbora DLVS so prisotni člani društva izvolili sedanji upravni odbor in predsednico za naslednja štiri leta. 

6.   Razno: 
   

Zapisala: Tonka Grgič
Untitled-1.png

Poročilo predsednika o opravljenem delu v preteklem letu ( l. 2010)
Poroča: Bavdaž Čopi Breda, predsednica DLVS

 

Zaključilo se je še eno leto delovanja našega društva, hkrati s tem letom pa še en štiriletni mandat  UO. Minila so tudi že druga štiri leta mojega predsedovanja DLVS.

 

Zastavljeni program lanskoletnega OZ smo izvedli v celoti.

Delo DLVS je utečeno, UO se je sestajal na sejah v Botaničnem vrtu v Ljubljani. Tekom leta smo imeli 6 sej, vsakič je bilo prisotnih vsaj šest članov UO.

Članstvo v društvu je sedaj nekako ustaljeno, v zadnjih dveh letih se je povečalo na 140 - 150 članov, ki prihajajo iz vse Slovenije. Redno sledimo plačilom članarin zato imam stalen pregled nad članstvom.

Konec l. 2010 je bilo na seznamu:

-         53 članov iz Ljubljanske regije,

-         10 članov iz Gorenjske,

-         3 člani iz Dolenjske,

-         17 članov iz Štajerske, Koroške in iz Prekmurja,

-         64 članov iz Primorske in Notranjske.

Vsako leto se nam priključijo novi člani, nekateri pa se tudi izpišejo. Slovenija je le velika tako da so skupna srečanja zaradi razdalj težko izvedljiva. Članstvo je zelo odvisno od delovanja posameznikov DLVS v regiji.

 Izvedba programa dela za leto 2010Program našega dela se je izvajal po objavljenih terminih:

1.      Izvedene so bile vse izobraževalne delavnice za člane: obrezovanje v Valdoltri, Kostanjevici, Botaničnem vrtu v Mariboru in v Arboretumu. Izvedene so bile še druge delavnice v Arboretumu, ki jih Arboretum izvaja sedaj že sam kar lahko štejemo za naš uspeh saj smo vrtničarsko dejavnost pripeljali  in razširili  še  v druge ustanove.

 2.      Pripravili smo več strokovnih predavanj po različnih regijah katerih namen je prikaz  vrtnic in parkovne kulture in s tem pridobivanje novih članov. Najbolj smo bili uspešni s sklopom predavanj VRTNICA V ŽIVLJENJU IN UMETNOSTI kjer smo vključili v predavanja ne samo strokovnjake naravoslovja ampak tudi umetnostno zgodovinarko, akademsko slikarko z razstavo slik na temo vrtnic in našega znanega literarnega kritika in slavista dr. Matjaža Kmecla, prvega slovenskega žlahtnitelja vrtnic, ki je pripravil uspešno in nadvse navdušujoče predavanje: KAKO NASTANE VRTNICA. Predavanja smo pripravili tako v Ljubljani kot tudi na Obali kjer je članstvo najštevilčnejše.

3.      Pomemben dogodek je bil tudi obisk predsednice svetovne zveze društev ljubiteljev vrtnic ge. Sheenagh Harris,  ki nam je pripravila predavanje v rožnem vrtu Valdotra. Pokazali smo  ji naše  rožne vrtove na Primorskem. Obisk se je začel v Trstu v parku Sv. Ivana, nadaljeval v Valdoltri in Portorožu, zaključil na Kostanjevici pri Novi Gorici. Predsednico svetovnega vrta smo po vrtovih vodili g. Vladimir Vremec, g. Edi Prošt in ga. Breda Bavdaž Čopi.

4.      V Ljubljani v parku Tivoli smo zaključili še eno fazo izvedbe širjenja rožnega vrta v parku Tivoli. Po l. 2006, ko smo začeli navduševati za vrtnice,  smo  imeli  prvo pomembnejše srečanje MOL z županom kjer smo opravili ogled in potrdili začetek izvedbe rožnega vrta v parku in s tem dosegli in potrdili, da Ljubljana rožni vrt potrebuje. Projekt je naročil Zavod za Turizem Ljubljana z go. Barbaro Vajda na čelu, ki je vse bolj navdušena in prepričana v naše rožne programe. Vrt se izvaja v sodelovanju z našim društvom in izvajalci  vrtnarji, ki dela izvajajo in tudi vzdržujejo. Posajenih je več kot 150  novih  vrtnic in več kot 100 novih sort. Delo se še nadaljuje zato bomo o njem poročali  v naslednjem letu. 

5.      Tudi letos je bil uspešno izveden vsakoletni Festival vrtnic v Novi Gorici, ki ga je izpeljala sekcija Nova Gorica. Izvedba je bila zelo svečana in povezana s številnimi obfestivalnimi prireditvami. Festival je vodil g. Edi Prošt. Enako uspešno je bil izveden tudi Slovenski dan vrtnic v Arboretumu, ki poteka po ustaljenem  programu v rožniku Arboretuma. Vodil ga je g. Matjaž Mastnak. Letos je bil prvič izveden Rožni dan v botaničnem vrtu Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru. Pozdravljamo njegovo uspešno umestitev v botanični vrt in si želimo nadaljnjega sodelovanja. Rožni dan sta vodila g. Simon Škorjanec in ga. Jelena Škorjanec.

 6.      Sodelovali smo na bolšjem sejmu v botaničnem vrtu v Ljubljani kjer smo uspešno promovirali društvo in   predstavljali vrtnico Prešeren. Našo vrtnico smo predstavljali tudi na vseh ostalih vrtničnih dogodkih in prireditvah, posebej pa bi izpostavila srečanje dveh županov v Portorožu, ki smo ga slovesno obeležili prav s sajenjem vrtnice Prešeren. 

Mednarodno delovanje DLVS:

Društvo je vključeno v delovanje WRFS. Redno plačujemo članarino in se vključujemo v njihovo delo. Pomemben mednarodni dogodek je bil že omenjen obisk predsednice svetovne zveze društev ljubiteljev vrtnic, ge. Sheenagh Harris.

l. 2010 smo prvič poslali na mednarodni izbor, ki mu sledi WRFS, v Baden Baden v Nemčiji vrtnico naših žlahtniteljev, članov UO DLVS, g. Simona in ge. Jelene Škorjanec. S to gesto se Slovenija uvršča v mednarodno področje žlahtnjenja novih sort. Rezultat izbora bo v znan v sezoni l. 2011.

Člani mednarodne komisije za ocenejevanje vrtnic WRFS se udeležujemo izborov po Evropi in svetu kolikor zmoremo časovno in finančno. Letos smo se udeležili izborov v Italiji (Monza, La Tacita), v Nemčiji (Baden Baden ) in v Belgiji.

 Spletna stran DLVS:

Lanskoletni problem spletne strani smo rešili. Posodobili smo jo in v članskih vrstah dobili upravljalca našega spleta, go. Darjo, ki prostovoljno, aktualno in poglobljeno ureja vse naše novice in objavlja redno vse novosti.

Iskrena hvala za njeno znanje in delo.

    

Koper, 17. februar 2011                                                              Breda  Bavdaž Čopi
Kako  nastane vrtnica, predavanje
Strokovno predavanje, Portorož, 18. 1. 2011

Dr. Kmecla, slovenskega žlahtnitelja in "očeta" prve slovenske registrirane vrtnice Prešeren, je v Portorožu pričakala polna dvorana ljubiteljev vrtnic.


img_6637.jpgOb fotografijah predsednice Brede B. Čopi smo poslušalci izvedeli nekaj o zgodovini vrtnic, se približali zgodovini vrtnic na Slovenskem in se na koncu posvetili postopku žlahtnjenja. Izvedeli smo in videli, kako v svetu nastajajo nove sorte vrtnic, predavatelj pa nam je opisal tudi svojo žlahtniteljsko pot.

portoro_januar.jpgpreseren.jpg 

 

Copyright © 2009 Društvo ljubiteljev vrtnic Slovenije - Vse pravice pridržane.
Postavitev spletne strani: Spletna Cesta, najboljša pot do Interneta!
Grafični izgled: www.leonardrubins.com