POVZETEK STATUTA DRUŠTVA LJUBITELJEV VRTNIC SLOVENIJE

Društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje ljubiteljev vrtnic in šipkov, ki je nastalo na interesu članstva za razvoj hortikulture vrtnic in šipkov in povezanih dejavnosti v domačem in širšem okolju.
Med cilje društva sodi tudi varovanje naravne in kulturne dediščine, strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje, pomoč načrtovalcem hortikulturnih dejavnosti, priprava načrtov in strokovna pomoč in pobuda pri zastavljanju nasadov vrtnic in rožnih vrtov.

Vsakdo lahko postane član društva in v njem deluje pod enakimi pogoji.

Pravice in dolžnosti so podrobneje opredeljene v statutu, znotraj društva se je mogoče združevati po interesnem načelu.

 Organi društva so: občni zbor, upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče. Najvišji organ je občni zbor, ki med drugim sprejema statut in druga pravila društva, voli in razrešuje predsednika in ostale člane upravnega odbora, odloča o višini članarine.

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje s članarino, z darili in volili in prostovoljnimi prispevki, iz javnih sredstev in iz drugih virov.
Delo društva je javno in skrbi za obveščenost svojih članov in zainteresirane javnosti.

Statut društva je vedno dosegljiv na sedežu društva: Društvo ljubiteljev vrtnic Slovenije | Botanični vrt Ljubljana, Ižanska cesta 15, Ljubljana

 

S T A T U T  DRUŠTVA  LJUBITELJEV  VRTNIC  SLOVENIJE ( V CELOTI )

 

 

Copyright © 2009 Društvo ljubiteljev vrtnic Slovenije - Vse pravice pridržane.
Postavitev spletne strani: Spletna Cesta, najboljša pot do Interneta!
Grafični izgled: www.leonardrubins.com